На кордоні запроваджено режимні обмеження

Державна прикордонна служба постійно вживає за­ходи щодо посилення контролю за дотриманням при­кордонного режиму, запобігання правопорушенням у межах прикордонної смуги й контрольованих прикор­донних районів Житомирської та Київської областей.

З метою посилення нагляду за дотриманням при­кордонного режиму, запо­бігання правопорушенням у межах прикордонної смуги і контрольованих прикордон­них районах та для захисту національної безпеки на дер­жавному кордоні, наказом Житомирського прикордон­ного загону за узгодженням з Житомирською обласною державною адміністрацією, обласними управліннями Служби безпеки України, На­ціональної поліції та Держав­ної міграційної служби запро­ваджено додаткові тимчасові режимні обмеження на в’їзд і провадження робіт у межах контрольованих прикордон­них районів: Народицького, Овруцького, Олевського Жи­томирської області.

У прес-службі Житомир­ського прикордонного за­гону Північного реґіонально­го управління ДПС України поінформували про те, що в рамках додаткових тимча­сових режимних обмежень у визначених контрольованих прикордонних районах за­боронено:

• перебування осіб з 22:00 до 06:00 у смузі місцевості від прикордонних знаків (інфор­маційно-попереджувальних знаків) у глибину прикор­донної смуги на відстань до 100 метрів (крім осіб, які за­ймаються сільськогосподар­ською діяльністю на власних земельних ділянках (паях), що знаходяться в цій смузі — з обов’язковим інформу­ванням підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого будуть проводитись такі роботи); рух транспортних засобів та осіб (крім техніки та облад­нання для аґропромислового комплексу, задіяних у прове­денні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних до­ріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановле­них пунктів пропуску через державний кордон з 22:00 до 06:00;

• стоянка, тривалі зупинки (довше 30 хвилин) тран­спортних засобів та техніки на узбіччях доріг між лінією дер­жавного кордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунк­том пропуску в очікуванні пе­ретину державного кордону;

• рух (з’їзд) транспортних засобів в об’їзд (з) автомо­більних доріг, посадку та ви­садку осіб, залишення тран­спортних засобів, будь-яких товарів та предметів, роз­вантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину кордону між лінією державного кордо­ну та пунктами пропуску;

• здійснення будь-яких по­льотів легкомоторних літаль­них апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літаль­них апаратів, повітряних без­моторних засобів пересуван­ня (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), без завчасного, не пізніше, ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони держав­ного кордону, в зоні відпові­дальності якого проводяться польоти. Додаткові тимчасові режим­ні обмеження діятимуть до 31 грудня 2017 року. Сповіщення підрозділів охорони кордону може здійснюватися як письмово (поштою), так і усно (телефоном або безпо­середньо під час прибуття до підрозділу).

Контактна інформація від­ділів прикордонної служби:

– Відділ прикордонної служби «Копище»: 11010, Жи­томирська область, Олевський район, село Копище, вулиця Парти­занська, 50-В; телефон: (0413) 59-71-21,(044) 321-04-70.

– Відділ прикордонної служби «Лучанки»: 11165, Жи­томирська область, Овруцький район, село Ясинець, вулиця Ясеньова, 28; телефон: (0414) 86-81-20, (044)321-04-69.

– Відділ прикордонної служби «Овруч»: 11100, Жи­томирська область, місто Овруч, вулиця Шевченка, 55-А; телефон: (0414) 84-24-03, (044) 321-04-68.

Підготував Володимир СТЕПОВИЙ.

 

Джерело статті: газета «Житомирщина»

ТОП новости

Вход

Меню пользователя